Startside  Forside  |  Datapolitik  |  Udlejning  Historie  |  Arrangementer  |  Avlsgården  |   Kvægbruget   Skoven  |  Bøger  |  Links  |  Kontakt  
 

Gjorslev Gods
er i dag på 1650 ha, hvoraf 880 er landbrug, delt op mellem Gjorslev og Søholm avlsgårde. 770 ha er skov. I skovens østlige ende findes desuden Traktørstedet Bøgeskoven, som er forpagtet ud. Indtil 1998 drev Gjorslev Gods tillige et savværk.

Driften af godset er under central ledelse af ejeren, godsejer Jens Edward Tesdorpf, der som sine nærmeste medarbejdere har en godsfuldmægtig, driftsleder og  kvægbrugsleder. I dag arbejder 17 mennesker på Gjorslev incl. 2 landvæsenselever.

Målsætning: Ejendommen skal søges bevaret samlet og give høj beskæftigelse gennem en stor, lønsom og alsidig produktion. Der skal hvert år regnes med betydelige midler til vedligeholdelse af de historiske bygninger, og der lægges tillige vægt på at pleje godsets landskabelige værdi og opfylde kravene til et godt miljø.

Parken ligger syd og vest for slottet. Parken er på ca. 10 ha og er anlagt i engelsk stil med mange store fritstående træer. I 1997 anlagdes en 42 m. lang pergola tilplantet med historiske roser og klematis. Parken er med få undtagelser åben for publikum. Respekter venligst "adgang forbudt" skiltene. Adgang til parken sker direkte fra vejen mellem Holtug og Magleby, gennem lågen ved den lille parkeringsplads.

    


Avlsgården
er bygget i forskellige århundreder. "Bredgade" er omkranset af bygninger opført af Frederik 4.omkring 1700, da Gjorslev var ryttergods. Disse, samt slot og voldsted, er fredede, hvilket vil sige, at ejeren har vedligeholdelsespligt, og at intet må ændres. De øvrige bygninger er moderniserede i overensstemmelse med tidens krav. Et korntørreri er installeret i den gamle hejselade fra 1638, og en ny kostald blev indviet i november 2003.

Børnebog om Gjorslev slot er udkommet i 2014 - se www.himmelborgen.dk

Nyt bogværk
: "Gjorslev - en bispeborg på Stevns" er udkommet i 2018. Se omtale og bestil bogen her.